מחשבון החזר משכנתא

מחירי הדירות הצפויות להיבנות בחריש מטלטלים את שוק הנדל"ן. דירה ממוצעת בחריש תהיה בגודל של כשבעים ושבעה מטרים מרובעים נטו, ולכלול בנוסף גם מרפסת של כשמונה מטרים מרובעים. משפחות שזו להם רכישת הדירה הראשונה זכאיות לקבל החזר של כשישים אלף שקלים ממשרד השיכון.

דירה בחריש עשויה לעלות אחרי רווח הקבלן בין שש מאות חמישים שקלים לדירת שלושה חדרים, לשבע מאות שישים אלף שקלים לדירת גן, ומעט פחות עבור דירת ארבעה חדרים. מחירים אלה כבר כוללים את רווחי הקבלן, העומדים על כחמישה אחוזים לפחות. לפני רווח הקבלן עומדים המחירים על סדר גודל של כשש מאות עשרים אלף שקלים לשלושה חדרים, שש מאות שבעים לארבעה חדרים, וכשבע מאות עשרים וחמישה אלף שקלים לדירת גן. המחיר גם משכלל עלית מדד צפויה של כחמישה אחוז תוך כדי הבניה.

את הנתונים מעבירה חברת צבי לנדאו, אחת החברות המשתתפות במכרזים השונים המתקיימים לרכישת מגרשים בעיר החדשה שתקום בקרוב. תחזיותיה של החברה מכות שוק על ירך הערכות קודמות פעמיים. פעם ראשונה – לאור ההבדל העצום בין מחירי הדירות הנקובים הללו, לבין המחירים בפועל בשאר אזור המרכז, וגם ביחס לדירות קימות או מתוכננות באזור חריש, למשל בבית שמש הסמוכה.

מכת הפתע השניה מגיעה לאור הערכות נמוכות הרבה יותר שהעניקו עמותות שונות. העמותות הן בעיקרן עמותות דתיות, והן היו הראשונות להעביר סדרי גודל מחירים והצעות ראשוניות בפרסום לציבור הרחב. המחירים שהעבירו עד כה היו נמוכים הרבה יותר מתחזיות חברת לנדאו, כשעמדו על סדרי גודל של ארבע מאות וחמישים אלף שקלים, ועד חמש מאות אלף שקלים. תחזיות חברת לנדאו גבוהות בהרבה, בכמאתיים אלף שקלים, אולם יש להעניק גם לחברת לנדאו את קרדיט – החברה ותיקה וידועה בשוק, והיא אף העבירה, בצעד חדשני ולא מחויב, תחשיב מדויק ומפורט לפרטי פרטים. ככל הנראה תפתר חידת מחירי העמותות עם הזמן. מטרת העמותות היא לגייס אליה חברים, והדרך היא בהנחות עצומות. בחלוף הזמן לכשיתגלעו ההצעות בפועל גם יתגלו המחירים הריאליים שמציעות העמותות.

לראשונה בענף חושפת חברת לנדאו גם רכיבים פנימיים של הוצאה בבנית דירות והוצאות קבלן. אלו כוללות, עבור דירה בודדת כנגזרת מהפרויקט כולו – כמאה עד כמאה ועשר דירות למגרש: ארבע מאות אלף שקים עבור הבניה עצמה, שבעים אלף שקלים עבור פיתוח התשתיות, חמשת אלפים לעורך דין, כארבעת אלפים לדריכל, כאלף למהנדס, כחמש מאות ליועץ חשמל, עוד חמש מאות ליועץ אינסטלציה, וארבע מאות ליועץ פיתוח. בנוסף יש לשקלל חיבור חשמל כאלפיים וחמש מאות שקלים, הנהלה ועוד כשתת אלפים, פיקוח וניהול הנדסי כששת אלפים שקלים, היטלים ואגרות שונות כשבעת אלפים שקלים, ועל כל אלה להוסיף ארבע אחוז הוצאות בלתי צפויות, ואחוז וחצי עמלה לבנק על המשכנתא.

עוד מוסיפה חברת לנדאו כי על הדירות הללו עוד יש להוסיף עלות נוספת, היות ועליהן לכלל גם: עוד חמישה עשר אלף שקלים לקרקע לדירה – נתון למשא ומתן במכרז ועשוי להתייקר עוד יותר; עוד עד שלושה אחוז ממחיר הדירה – דמי ניהול לקבלן או לחברה מטעמו, או למנהלי העמותה; ודמי רישום בטאבו ומס רכישה – בסכומים נמוכים יותר מהמקובל.

מחשבון החזר משכנתא בהחלט יוכל לתת לכם תמונה טובה על ההחזרים החודשיים אותם אתם צריכים לשלם בעתיד.